Postní doba v naší farnosti

07.02.2016 19:41

Popeleční středou začne postní doba. Po celou tuto dobu budeme směřovat k Velikonocům. Má-li být naše velikonoční radost ze Zmrtvýchvstání Ježíše Krista  úplná a opravdová, musíme k ní dojít stejnou cestou jako náš Pán, cestou oběti a kříže. Proto se na Velikonoce připravujeme postem, rozjímáním o utrpení a odříkáním.

V postním období na Popeleční středu a Velký Pátek po nás Církev vyžaduje přísný půst, což  znamená zdržet se masitých pokrmů a do sytosti se najíst jen jedenkrát za den.

Důvodem k postu je posílení vůle, zintenzivnění duchovního života, vědomí vděčnosti za Boží dary, které nám už zevšedněly, solidarita s trpícími bližními, ale také připodobnění se Kristu, který ač je Božím Synem, stal se člověkem, sám se na poušti 40 dní postil a na kříži pak za naše hříchy obětoval sám sebe.

Po celou postní dobu se tak jako každý rok budeme s Otcem Vojtěchem každý pátek před mší svatou a každou neděli před večerní mší svatou modlit křížovou cestu.

Pobožnost křížové cesty by nám měla pomáhat v upevnění naší lásky k Bohu, rozjímáme při ní  o událostech umučení a smrti našeho Pána Ježíše Krista. Když doprovázíme Ježíše na křížové cestě, můžeme prožívat ústřední momenty vykoupení světa, stáváme se svědky jednotlivých událostí prvního Velkého Pátku. Vidíme Ježíše beroucího na sebe svůj kříž, Ježíše, který nastupuje bolestnou cestu, na kterou máme vykročit i my. Při každém Ježíšově pádu si bolestně uvědomíme, že to jsou naše a  moje hříchy, které ubíjejí Boha a tehdy i naše srdce by mělo zahořet touhou po obrácení.

K usebranénu prožití postní doby nám může pomoci i tato postní litanie:

Postní litanie.doc (28 kB)

Kontakt

P. Vojtěch Novák

fara.rakovnik@email.cz

Žižkovo nám. 189
Rakovník 269 01

+420 737 211 101
+420 313 512 274

č.ú.: 540034359/0800 - ČS

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode