Připojme se k modlitbě živého růžence

15.01.2012 11:27

 

Živý růženec tvoří lidé z naší farnosti, kteří se společně modlí tuto modlitbu.Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže, která je tvořena z 20ti tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a růženec světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Jak víme, růženec je modlitba Církve, s Pannou Marií v něm rozjímáme o důležitých událostech ze života našeho Pána, Ježíše Krista. Kdo se ještě neumí modlit růženec, může si tuto modlitbu najít např. i na tomto našem farním webu, v sekci Římskokatolická církev, část Modlitby. i 

Živý růženec jsme se začali modlit v průběhu ledna a  zapojit se do skupiny Živého růžence je možné kdykoliv. Kontaktní osobou pro připojení se k modlitbě je paní Martina Vinšová, mobil: 777130886, mail: MartaPrusa@seznam.cz.

 

Živý růženec vznikl v r. 1826 ve Francii z podnětu Pauline Jaricot, která chtěla najít způsob, jak zachránit duše nevěřících lidí ve svém okolí. V 17 letech byla oslovena promluvou faráře, poznala marnost svého dosavadního způsobu života a rozhodla se ho změnit. O vánocích složila slib čistoty a postupně objevila smysl svého života v úctě k Nejsvětější svátosti a v nápravě za urážky proti Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Později založila společenství 10 lidí. které podporovalo šíření evangelia modlitbou i financemi

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode