Přípravujeme se na slavnost Seslání Ducha Svatého

05.05.2016 10:46

Od zítřka, po slavnosti Nanebevstoupení Páně, začne devítidenní doba očekávání a přípravy na slavnost Seslání Ducha Svatého.

Ježíšův život na zemi neskončil smrtí na kříži, ale nanebevstoupením. Po svém utrpení a zmrtvýchvstání se Pán Ježíš ještě 40 dní zjevoval apoštolům a mluvil s nimi o Božím království, o poslání apoštolů a celé  Církve  pokračovat do konce světa v Kristově díle.

Než Pán Ježíš vstoupil na nebesa, řekl apoštolům:

„až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky v Jeruzálémě, v celém Judsku a Samařsku, ano až na konec země“. Když jim to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak jim ho vzal z očí. (Sk 1, 8-9 )

Apoštolové se ve společnosti Panny Marie vrátili do Jeruzaléma a spolu s ní očekávali příchod Ducha Svatého, jehož posláním bude dávat světlo apoštolům a celé Církvi k pokračování v Kristově díle. Duch Svatý je duší Církve, prostřednictvím jeho světla můžeme pravdivě chápat Kristovu nauku a tajemství.

Připravujme se na slavnost seslání Ducha Svatého, abychom  co nejlépe přijímali a odpovídali na podněty a vnuknutí Ducha Svatého.

Pomáhat nám může tato svatodušní litanie:

Litanie k Duchu Svatému.doc (23 kB)

Kontakt

P. Vojtěch Novák

fara.rakovnik@email.cz

Žižkovo nám. 189
Rakovník 269 01

+420 737 211 101
+420 313 512 274

č.ú.: 540034359/0800 - ČS

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode