Rodiče mají vychovávat děti k úctě k životu

12.08.2013 21:13

Rodiče mají vychovávat děti k úctě k životu

Převzato z: www.radiovaticana.cz

Vatikán/Brazílie. Včera byl v Brazílii zahájen Týden rodiny, vyhlášený místní biskupskou konferencí. Jeho letošním tématem je „Předávání křesťanské víry a výchova v rodině“. K této příležitosti zaslal papež František do Brazílie své poselství, jímž se obrací k brazilským rodinám. V duchu své encykliky Lumen fidei jednak povzbuzuje rodiče, aby ve svých rodinách doprovázeli své děti při dozrávání jejich víry tím, že prožívají víru společně (srov. č. 53). Jako příklad předávání základních pravd víry pak uvádí postoje, které prokazují úctu lidskému životu. „Zejména rodiče jsou povoláni,“ píše Svatý otec, „aby svým dětem předali vědomí, že lidský život musí být vždy chráněn, již od mateřského lůna, protože je Božím darem, který dává lidstvu budoucnost; a také to znamená pečovat o staré lidi, neboť oni jsou živou pamětí a zdrojem životní moudrosti.“

Pro přiblížení situace křesťanských rodin v Brazílii oslovil Vatikánský rozhlas biskupa mons. João Carlose Petriniho, který je předsedou Komise pro život a rodinu při Brazilské biskupské konferenci:

Situace, před kterou stojíme, je tato: matky nepracují doma, otcové chodí do práce mimo dům, a když se večer oba vrátí, musí stihnout tisíc věcí. A tak vidíme, že nová generace je ponechána poněkud stranou co se týče výchovy ve víře. Náboženskou výchovu totiž nemohou nahradit hodiny náboženství ve škole nebo fakt, že dáme děti do katolické školy, ale je to něco, co se odehrává v rodině: společná modlitba před jídlem, společná modlitba na začátku a na konci dne, společná příprava na nedělní cestu do kostela na mši. Společně prožívat tato gesta víry s dětmi, když je jim tři, čtyři, pět let, kdy už dokážou chápat – i když jen velmi zjednodušeně – že je něco nad námi, to je velmi důležité pro otce i pro matku. Brazilská církev se v posledních letech velmi snažila v této oblasti o posun. Chápeme totiž, že nové generace, pokud nejsou syceny tímto světlem, jímž je Kristus, a moudrostí, která pochází z evangelia, se snadno ztratí. Nemálo mladých ztrácí správný směr během dospívání, a propadají drogám, alkoholu, násilí a trestné činnosti. … Tedy potkat Ježíše a přimknout se k evangeliu a ke konkrétnímu společenství víry, to jsou formy, s jejichž pomocí Boží spása přichází k člověku. A právě toto potřebujeme znovu získat, aby rodiny znovu objevili, jak je krásné a radostné být křesťanskou rodinou v tomto světě.

Pro Vatikánský rozhlas hovořil biskup mons. João Carlos Petrini, předseda Komise pro život a rodinu při Brazilské biskupské konferenci.

Druhé poselství dnes Svatý otec zaslal do Mexiko City, kde 15. srpna na slavnost Nanebevzetí Panny Marie budou oslavovat 200 let od postavení tamní katedrály. V poselství, které adresoval kardinálovi Norbertu Rivera Carrerovi, papež jednak vyzývá mexické věřící, aby byli učedníky a misionáři Krista, což je úkol, který na sebe při křtu vzal každý pokřtěný. Eucharistie je zdrojem této schopnosti svědčit o Ježíšově lásce, říká papež ve svém poselství. Zároveň povzbuzuje dívat se do budoucnosti s nadějí, která vyvěrá z víry. V tomto smyslu, podobně jako v poselství do Brazílie, vyzývá rodiče, aby nepřestávali vychovávat své děti v křesťanské víře a modlili se za ně.

(RaVat)

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode