Slavnost Těla a Krve Páně v Praze

28.05.2015 23:03

Slavnost Těla a Krve Páně v Praze

Převzato z: apha.cz

Ve čtvrtek 4. června 2015 se v Praze na Hradčanech koná oslava slavnosti Těla a Krve Páně. Od 17.00 hodin bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužit v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou a po ní bude následovat tradiční eucharistické procesí.

Pražský arcibiskup zve všechny kněze, jáhny, řeholníky, řeholnice, rodiny s dětmi i všechen Boží lid v městě Praze k oslavě slavnosti Těla a Krve Páně. Po mši svaté ve svatovítské katedrále bude následovat tradiční eucharistické procesí. To půjde z katedrály kolem Hradčanského náměstí s prvním oltářem u Arcibiskupského paláce, druhým u kanovnické rezidence čp. 7 (ten připravila arcidiecézní mládež a zastavení zpěvem doprovodí schola s názvem „Kapři“). Třetí oltář bude na Karmelu sv. Josefa a průvod bude zakončen čtvrtým oltářem v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Slavnost Těla a krve Páně (dříve nazývaná „Božího těla“) se v katolické církvi slaví ve čtvrtek po slavnosti Nejsvětější Trojice. Svátek zavedl v roce 1264 papež Urban IV. Roku 1314 byl potvrzen Klementem V. V celé církvi se zvyk putovat v procesí s Nejsvětější svátostí rozšířil od 15. století. V Praze se poprvé konalo procesí Božího těla v roce 1355. Tradice eucharistického průvodu v Praze byla obnovena v roce 2004.

Podobně jako v minulých letech se v rámci oslav koná štafetová pouť Praha – Řím – Orvieto. Poutníci vyrazili na štafetu z Prahy do italského Orvieta 20. května a do cíle by měli dorazit v předvečer oslav svátku Corpus Domini 4. června 2015. Poutníkům požehnat při setkání v Arcibiskupském paláci kardinál Dominik Duka.

Štafetový běh se inspiroval zázrakem, který se odehrál roku 1263 v Bolseně. Na své cestě do Říma se tam podle pověsti zastavil český kněz, řečený Petr z Prahy. Trpěl velkými pochybnostmi o skutečné přítomnosti Krista v eucharistii a doufal, že setkání s papežem Urbanem IV. mu pomůže pochybnosti rozptýlit. V kostele sv. Kristiny sloužil mši a v okamžiku proměňování se celá hostie proměnila v krvácející tělo. Obyvatelé Orvieta na památku zázraku vystavěli gotický chrám, který bývá nazýván "zlatou lilií italských katedrál". Rok po konání bolsenského zázraku papež Urban IV. ustanovil svátek Božího Těla. (Aleš Pištora)

Kontakt

P. Vojtěch Novák

fara.rakovnik@email.cz

Žižkovo nám. 189
Rakovník 269 01

+420 737 211 101
+420 313 512 274

č.ú.: 540034359/0800 - ČS

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode