Slavnost Těla a Krve Páně

27.05.2013 21:15

Za několik dní budeme při slavnosti Těla a Krve Páně více než jindy rozjímat a vděčně vyjadřovat svou víru a lásku ke svaté Eucharistii.

Každá láska vždy vyžaduje přítomnost milované osoby. Pán Ježíš, který zanechal svým učedníkům nejvyšší přikázání lásky, se nemohl vzdát této touhy být spolu a začal přebývat v našich svatostáncích. Zde na nás čeká skrytý našim smyslům a zároveň tak jasný naší víře. Naše láska ke Kristu se rodí a roste díky tolika svatým přijímáním, ve kterých přichází do našeho srdce, těla a duše sám náš Pán Ježíš Kristus i díky tolika návštěvám Nejsvětější Svátosti. Věříme v přítomnost Ježíše Krista, skutečnou přítomnost Jeho Těla i Krve ve svaté Eucharistii a vroucně Mu za to děkujeme.

Modleme se a děkujme Pánu Ježíši spolu se svatým Tomášem Akvinským:

Klaním se Ti vroucně, skrytý Bože náš, jenž tu ve svátosti sebe ukrýváš...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode