Svatý otec přijal představitele křesťanských církví a jiných náboženství

20.03.2013 21:16

Svatý otec přijal představitele křesťanských církví a jiných náboženství

Převzato z: www.radiovaticana.cz

Vatikán. Musíme ve světě udržovat žízeň po absolutnu, vyzval dnes dopoledne papež František představitele křesťanských církví a církevních společenství, židovské komunity a jiných náboženství. Setkání v Klementinském sále Apoštolského paláce předcházela soukromá audience ekumenického konstantinopolského patriarchy Bartoloměje I. a zástupce ruského pravoslaví, metropolity Hilariona. Papež všem poděkoval za účast na včerejším zahájení pontifikátu:

Při mši sv. jsem vaším prostřednictvím zakusil duchovní přítomnost společenství, která zastupujete. V tomto projevu víry se mi zdálo, že ještě naléhavěji prožívám modlitbu za jednotu věřících v Kristu a že zároveň vidím jakési předznamenání plného uskutečnění této jednoty, která závisí na Božím plánu a na naší věrné spolupráci.

Papež František připomněl Rok víry, vyhlášený jeho předchůdcem, a vyjádřil touhu pokračovat v pouti za tím, co je pro každého křesťana podstatné – “osobní a proměňující vztah s Ježíšem Kristem”. Rok víry je rovněž připomínkou 50. výročí zahájení II. Vatikánského koncilu, který měl velký význam pro ekumenické vztahy, řekl Svatý otec.

Prosme milosrdného Otce, abychom plně žili onu víru, která nám byla darována v den našeho křtu, a abychom o ní mohli svědčit – svobodně, radostně a s odvahou. Tím nejlépe posloužíme sjednocení křesťanů. Bude to služba naděje ve světě, který je dosud poznamenán rozdělením, rozpory a rivalitou. Čím věrnější budeme jeho vůli – myšlenkami, slovy i skutky, tím reálnější a podstatnější bude naše cesta k jednotě.

Papež potvrdil své pevné odhodlání pokračovat v ekumenickém dialogu ve stopách svých předchůdců. Požádal pak bratrské církve o modlitbu za to, aby byl “pastýřem podle Kristova srdce”. Poté se obrátil k zástupcům židovského národa, ke kterému, jak zdůraznil, “nás váže zvláštní duchovní pouto”:

Děkuji za vaši přítomnost a důvěřuji v pomoc Nejvyššího, díky které budeme moci úspěšně pokračovat v bratrském dialogu. Přál si jej koncil, skutečně nastal a zejména v posledních desetiletích přinesl nemálo ovoce.

Katolická církev, pokračoval papež František, si je vědoma toho, nakolik je důležité podporovat přátelství a úctu k mužům a ženám jiných náboženských tradic.

Rád bych to zopakoval – podporovat přátelství a úcty k ženám a mužům odlišných náboženských tradic. (…) Církev je si zároveň vědoma odpovědnosti nás všech za tento svět a veškeré stvoření, které máme milovat a uchovávat. Můžeme vykonat velmi mnoho pro dobro těch chudších z nás, pro slabé a trpící, pro spravedlnost, smíření a pokoj. Avšak zejména musíme udržovat žízeň tohoto světa po absolutnu. Nesmíme dopustit, aby převládlo jednorozměrné pojetí člověka, které jej redukuje na výrobce a spotřebitele. To je v této době jedna z nejnebezpečnějších léček.

Otevřenost vůči tomu, co nás přesahuje, je vrozena každému člověku.

V tomto smyslu cítíme, že jsou nám blízcí také všichni muži a ženy, kteří, byť nesdílejí svou příslušnost s žádnou náboženskou tradicí, hledají pravdu, dobro a krásu – tuto pravdu, dobrotu a krásu Boha. Jsou našimi cennými spojenci v úsilí hájit důstojnost každého člověka, utvářet pokojné soužití národů a starostlivě uchovávat stvoření,

Zakončil Svatý otec své dnešní setkání s delegacemi církví a náboženských komunit, které se účastnily včerejší inaugurace pontifikátu.

(jag)

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode