Týden modliteb za jednotu křesťanů

16.01.2012 21:36

 

Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou Církev…

Kolikrát jsme už ve svém životě těmito slovy vyznali svou víru!

V těchto dnech, kdy nás Církev vybízí, abychom se modlili za jednotu křesťanů, se  musíme  sjednotit v modlitbě s papežem, biskupy, katolíky na celém světě i s našimi odloučenými bratry. Modlíme se s mnoha lidmi na celém světě, abychom všichni tvořili jedno: jedno stádo pod vedením jednoho pastýře, aby se už nikdy neodloučila od kmene  Církve žádná větev.  Pán Ježíš nezaložil mnoho církví, ale jen jedinou Církev a tuto jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou Církev svěřil Petrovi, aby byl jejím pastýřem, pověřil jeho a ostatní apoštoly, aby ji vedli a šířili a navěky ji vytýčil jako sloup a oporu pravdy.

V modlitbách za jednotu křesťanů jsme povzbuzováni Kristem, který touží, aby především křesťané dosáhli jednotu v Církvi, založené právě Jím, samotným Kristem.

V týdnu modliteb za jednotu křesťanů , od  středy 18.ledna , tj.v den památky Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, do 25. ledna, tj v den svátku Obrácení svatého apoštola Pavla, se budeme každý den po mši svaté modlit litanie za jednotu křesťanů. Ti, kteří nemohou být každý den na mši svaté se mohou tyto litanie pomodlit sami:

Litanie za jednotu křesťanů.odt (15,7 kB)

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode