Uložení relikvií sv. Vojtěcha

16.04.2014 21:43

Uložení relikvií sv. Vojtěcha

Převzato z: apha.cz

V den svátku sv. Vojtěcha 23. dubna 2014 bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha od 18.00 hodin sloužit mši svatou, při níž budou do nového relikviáře uloženy ostatky sv. Vojtěcha, hlavního patrona pražské arcidiecéze.

Myšlenka vytvořit ve Svatovítské katedrále nové místo svatovojtěšské úcty se zrodila v roce 1996 při přípravě oslav svatovojtěšského milénia, kdy byl v souvislosti s návštěvou papeže Jana Pavla II. upraven povrch světcova gotického hrobu. Původně byl Vojtěchův hrob z podnětu Karla IV. situován do čtvrtého ramene pomyslného kříže (v místě podélné osy katedrály), jehož první tři ramena tvoří hroby sv. Víta, sv. Václava a sv. Zikmunda. Nad hrobem později vyrostla kaple, která ovšem byla při dostavbě katedrály stržena. Relikvie byly v roce 1880 z hrobu vyzdviženy a provizorně umístěny na oltář ve Vlašimské kapli.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP navázal na myšlenku svého předchůdce kardinála Vlka a rozhodl o konečném uložení relikvií ve Staré arcibiskupské kapli pražské katedrály. V den svátku sv. Vojtěcha, hlavního patrona pražské arcidiecéze, budou ostatky při mši svaté po požehnání nového relikviáře uloženy do novogotického oltáře sv. Vojtěcha. Dřevěnou relikviářovou schránu domečkového typu navrhl diecézní konzervátor P. Vladimír Kelnar. (Aleš Pištora)

Kontakt

P. Vojtěch Novák

fara.rakovnik@email.cz

Žižkovo nám. 189
Rakovník 269 01

+420 737 211 101
+420 313 512 274

č.ú.: 540034359/0800 - ČS

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode