Velikonoční triduum zahájil Svatý otec liturgií v římské věznici pro mladistvé

28.03.2013 20:36

Velikonoční triduum zahájil Svatý otec liturgií v římské věznici pro mladistvé

Převzato z: www.radiovaticana.cz

Řím. Svatý otec zahájil Velikonoční triduum v římské věznici pro mladistvé Casal del Marmo. Mši svatou na památku Večeře Páně slavil společně s padesátkou tamních odsouzených a dobrovolníky z katolických hnutí, kteří za nimi docházejí. Se Svatým otcem koncelebrovali římský kard. vikář Agostino Vallini, substitut státního sekretariátu arcibiskup Becciu, osobní sekretář Benedikta XVI. mons. Xuereb a vězeňský kaplan O. Gaetano Greco. Byli přítomni také dva jáhni, studenti římského semináře.

Na výslovné přání Svatého otce bohoslužba probíhala ve velké jednoduchosti a nebyla přenášena televizí. Mladí vězni se ujali četby liturgických čtení, po kterých následovala krátká papežova homilie:

Je to dojemné: Ježíš umývá nohy svým učedníkům. Petr nic nechápal a odmítl, ale Ježíš mu vše vysvětlil. Ježíš, Bůh, umyl učedníkům nohy a řekl: „Chápete, co jsem vám udělal? Vy mě nazýváte Mistrem a Pánem. Jestliže jsem vám tedy umyl nohy, já, Pán a Mistr, máte také vy jeden druhému umývat nohy. Dal jsem vám příklad : Jak jsem já udělal vám, tak máte dělat i vy“ (Jan 13, 12-15). Pán dal příklad. On, ten nejdůležitější, umývá nohy, protože ten, kdo je mezi námi největší, má druhým sloužit. Umytí nohou je symbol, znamení – znamená to: jsem v tvých službách. My mezi sebou si nemáme každodenně jeden druhému umývat nohy, ale máme si vzájemně pomáhat. Někdy se možná jeden na druhého trochu rozzlobíme – nechme to ale být, a jestli nás ten druhý o něco požádá, udělejme to. Ježíš nás učí, abychom si vzájemně pomáhali. A to je to, co dělám. Dělám to ze srdce, protože je to má povinnost – jako kněz, jako biskup vám mám sloužit. Je to povinnost, kterou dělám od srdce, a mám ji rád. Miluji ji, protože mne tomu naučil Pán. Ale také vy vzájemně jeden druhému vždycky pomáhejte. Když si budeme vzájemně pomáhat, budeme si prokazovat dobro. Nyní přistupujeme k tomuto obřadu umývání nohou. Přemýšlejme o tom – každý z nás ať o tom přemýšlí – jestli jsme skutečně každý ochoten – ochotna sloužit, pomáhat druhým. Ať každý myslí pouze na to. Ať myslí na to, že toto znamení je pohlazení, které mu dává Ježíš. Ježíš totiž přišel právě proto, aby nám sloužil a pomáhal nám.

K obřadu mytí nohou bylo vybráno dvanáct mladistvých obyvatel věznice různých vyznání, národností i pohlaví. Kard. Bergoglio jako arcibiskup Buenos Aires vždy slavil obřady Zeleného čtvrtku mezi sociálně vyloučenými lidmi – v domovech pro chudé, vězeních, či nemocnicích. Před pěti lety v katedrále Buenos Aires umýval nohy dvanácti narkomanům.

Zástěra, kterou si Svatý otec uvázal při dnešním obřadu, je rovněž dílem mladých lidí s osobními a rodinnými problémy. Sdružují se v komunitě Villa san Francesco v severoitalském Bellunu a zástěru utkali sami z vláken pocházejících ze Svaté země.

Po eucharistické celebraci následovalo setkání v tělocvičně nápravného zařízení, kterého se účastnilo asi 150 lidí, včetně italské ministryně spravedlnosti, ředitelství věznice a ostrahy. Mladí vězni papeži Františkovi věnovali dřevěný kříž a klekátko z vlastní dílny a také psaný pozdrav. Svatý otec je podaroval typickými italskými velikonočními sladkostmi – čokoládovými vejci a koláči ve tvaru holubice.

(jag)

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode