Více než sto tisíc lidí se přišlo rozloučit s Benediktem XVI.

24.02.2013 22:03

Více než sto tisíc lidí se přišlo rozloučit s Benediktem XVI.

Převzato z: www.radiovaticana.cz

Vatikán. Více než sto tisíc lidí se sešlo dnes v poledne na Svatopetrském náměstí k poslednímu setkání s Benediktem XVI. na mariánské modlitbě Anděl Páně, jak je zvykem každou neděli a církevní svátky. Svatý otec nejprve poděkoval za sympatie projevené mohutným potleskem, který se rozpoutal, jakmile se objevil v okně posledního patra apoštolského paláce. V závěru své promluvy, v níž podal výklad Lukášova evangelia o proměnění Páně, Benedikt XVI. řekl:

Drazí bratři a sestry, toto Boží Slovo vnímám jako poselství, které určeno zvláště mně, v této chvíli mého života. Pán mne volá, abych „vystoupil na horu“ a věnoval se ještě více modlitbě a rozjímání. Neznamená to však opustit církev, ba naopak. Pakliže to Bůh ode mne žádá, tak právě proto, abych jí mohl sloužit nadále se stejnou oddaností a toutéž láskou, s níž jsem se o to snažil doposud, ale způsobem více odpovídajícím mému věku a mým silám. Prosme o přímluvu Pannu Marii: kéž nám všem pomůže následovat neustále Pána Ježíše v modlitbě a činorodé lásce.

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy Benedikta XVI. je ZDE(mig)

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode