Významné události a výročí - červenec 2014

29.06.2014 22:47

Významné události a výročí - červenec 2014

Převzato z: apha.cz

 

1. 7.

Při příležitosti 95. výročí od nastoupení farářské služby P. Josefa Štemberky v Lidicích bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužit od 18.00 hodin za lidického faráře zádušní mši svatou v kostele Povýšení svatého Kříže v Buštěhradu. Poté se kardinál Duka setká s historiky nad otázkou zahájení beatifikace posledního lidického faráře. Více na www.farnostrozdelov.cz.

1. – 27. 7.

Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze ve spolupráci se Správou Pražského hradu pořádá již IV. mezinárodní varhanní festival. Koncerty se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha konají každé úterý od 19.00 hodin. Více na www.svvv.cz.

4. 7.

Římskokatolická farnost Sázava zve na pouť ke sv. Prokopovi. Poutní mši svatou bude od 10.30 hodin v kostele sv. Prokopa sloužit generální vikáře pražské arcidiecéze Mons. Michael Slavík. Od 16.00 hodin začíná křížová cesta v Prokopově brázdě. Více na www.svprokop-sazava.cz.

Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě pražském zve do svého kapitulního kostela na poutní slavnost svatého Prokopa. Slavnostní nešpory začínají v 17.00 a poutní mše svatá v 18.00 hodin. V liturgii zazní staroslověnské zpěvy, po liturgii bude možné poklonit se u hrobu sv. Prokopa.

 

4. – 5. 7.

Dny lidí dobré vůle, které se konají již patnáct let v předvečer státního svátku Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, přinášejí bohatý program pro děti i dospělé. Letošní ročník je navíc součástí Mezinárodního roku rodiny, který připomene i programová novinka – Mladí fandí rodině. Více na www.velehrad.eu.

6. 7.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP udělí v 10.30 hodin v klášterním kostele Neposkvrněného Početí P. Marie v Olomouci kněžské svěcení br. Gabrielu Malichovi OP a jáhenské svěcení br. Justinu Petru Dvorskému a Hyacintu Petru Ullmanovi. Více na https://olomouc.op.cz.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se v Karlových Varech setká s Lechem Walesou v den, kdy bude uveden film o Walesově boji proti komunismu a zrodu hnutí Solidarita. Více na www.kviff.com.

13. 7.

Biskup Václav Malý bude od 11.00 hodin sloužit mši svatou v poutním kostele v Hrádku u Vlašimi. První Hrádecká pouť se letos koná 6. července. Po mších zve farnost Hrádek i kněží Mariáni k přátelskému posezení u živé hudby na návsi u staré školy. Více na www.hradek.speaker.cz.

12. 7.

Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze zvolila roku 1364 druhým pražským arcibiskupem Jana Očka z Vlašimi.

16. 7.

Pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimi posvětil roku 1374 chrám sv. Jakuba na Starém Městě pražském.

19. 7.

Tradiční Skalecká poutní mše svatá se bude konat od 10.00 hodin před kostelíkem sv. Maří Magdalény v barokním areálu Skalka. Připraven je bohatý doprovodný kulturní program. Více na www.mnisek.cz.

23. 7.

Pražský arcibiskup Antonín Brus z Mohelnice ohlásil ve Svatovítské katedrále breve papeže Pia IV., které povolovalo přijímání eucharistie pod obojí způsobou.

26. 7.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 10.00 hodin sloužit poutní mši svatou ke cti sv. Anny v kostele sv. Anny v Sudějově. Součástí programu pouti bude také představení s názvem „Kořeny a křídla svaté Ludmily“, které připravily ZUŠ Sedlčany a iniciativa Cesta sedmi kostelů. Více na www.farnostjanovice.cz.

V kostele sv. Anny v Praze na Žižkově se bude konat svatoanenská pouť s akcentem na připomínku 1. světové války. Poutní mši svatou bude sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP od 18.00 hodin. Více na www.farnost-zizkov.cz.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode