Významné události a výročí – listopad 2014

03.11.2014 13:53

Významné události a výročí – listopad 2014

Převzato z: www.apha.cz

 

4. 11.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP požehná v 10.00 hodin novou vodní elektrárnu ve Štětí. Zisk tohoto vodního díla bude určen na obecně prospěšné účely. Více na www.energeia.cz.

Biskup Václav Malý přednese od 19.30 hodin v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši přednášku na téma „Potřebuje církev reformu?“.

V rámci „Dnů soudobé hudby“ v kostele sv. Klimenta (Klimentská 5, Praha 1) od 19.30 hodin koná ve spolupráci se Společností pro duchovní hudbu spolu druhý festivalový koncert duchovní hudby. Zazní mimo jiné skladby Jiřího Laburdy, Radka Rejška, Petra Koronthályho či Lukáše Hurníka. Více na www.ahuv.cz.

5. 11.

V rámci podzimního pásma „Bílá hora 2014 – Co nás rozdělilo, může dnes spojovat?“ proběhne od 19.30 hodin v poutním areálu Panny Marie Vítězné na Bílé hoře setkání s literárním historikem Martinem Bedřichem, který bude hovořit o tom, jak se fenomén Bílé hory vepsal do kulturních dějin české země a jakou zanechal stopu v literatuře. Více na https://ctu-uk.cz/bila-hora-2014-co-nas-rozdelilo-muze-dnes-spojovat-program-akci.

V pořadí 45. benefice v rámci cyklu "Večery u kapucínů" proběhne od 19.00 hodin. Během večera zazní skladby např. L. Janáčka, B. Smetany, J. A. Bendy a dalších. Výtěžek benefice bude věnován občanskému sdružení Alfa Human Service. Více na www.veceryukapucinu.cz.

6. 11.

Komunita Sant´Egidio zve na mši svatou za všechny zemřelé lidi bez domova. Bohoslužba se koná od 18.00 hodin v kostele sv. Kříže (Na příkopě 16) a bude ji sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Po bohoslužbě následuje občerstvení.

Centrum Dominikánská 8 pořádá od 19.30 hodin v klášteře dominikánů u sv. Jiljí (vchod Jilská 7a) třetí večer rozprav o církvi s názvem: Nevěsta Kristova, jehož tématem bude role církve v našem duchovním životě. Hosty budou Jaroslav Brož a Jan Houkal. Více na www.dominikanska8.cz.

7. 11.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 16.30 hodin v kostele sv. Ludmily na Vinohradech sloužit mši svatou za duchovní povolání.

U příležitosti výročí událostí listopadu 1989 pořádá Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov ve spolupráci s Děkanstvím Broumov a Městem Broumov od 18.00 hodin v konferenčním sále Kreslírna besedu s biskupem Václavem Malým. Více na www.klasterbroumov.cz.

Od 19.00 hodin se v kostele svaté Anežky České v Praze 4 na Spořilově koná večer vzpomínek na otce Řehoře Vojtěcha Marečka, kněze a františkána spojený s představením knihy „Bohu nejprve buď slouženo“.

8. 11.

Biskup Václav Malý požehná při mši svaté od 9.30 hodin nově opravený kostel sv. Markéty v Šonově (v okrese Náchod).

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 10.00 hodin sloužit v kostele sv. Jakuba v Praze – Kunraticích Svatohubertskou mši svatou pro myslivce.

Biskup Václav Malý požehná při mši svaté od 10.30 hodin varhany v kostele sv. Maří Magdaleny v Božanově.

Společná ekumenická bohoslužba završí od 18.00 hodin v poutním areálu Panny Marie Vítězné na Bílé hoře podzimní pásmo debat, přednášek a uměleckých intervencí. Bohoslužbu bude sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP a předseda Ekumenické rady církví Daniel Fajfr. Více na https://ctu-uk.cz/bila-hora-2014-co-nas-rozdelilo-muze-dnes-spojovat-program-akci.

Od 18.00 hodin se v malostranském kostele sv. Mikuláše koná biblické zastavení s duchovní hudbou „Velké ženy Bible“. Při této bohoslužbě slova si za pomoci oratorních árií a kantát skladatelů jako jsou G. Ph. Teleman, G. F. Händel či A. Vivaldi připomeneme některé velké ženské biblické postavy.

9. 11.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP požehná při mši svaté, která začíná v 11.00 hodin, varhany v kostele sv. Petra a Pavla v Petrovicích u Sedlčan, které prošly celkovou rekonstrukcí. Více na www.varhany.slansko.cz/varhany/kostel-sv-petra-a-pavla-petrovice.

Farnost sv. Tomáše a Hnutí Křesťan a práce ČR zvou od 14.30 hodin k modlitbám za pronásledované křesťany v kostele sv. Tomáše na Malé Straně. Program: Křížová cesta za trpící bratry a sestry, Korunka k Božímu milosrdenství.

10. 11.

Česká křesťanská akademie Praha 6 zve na přednášku „Bůh nás učí pracovat a slavit“, kterou v prostorách Pastoračního střediska Arcibiskupství pražského (Kolejní 4, Praha 6) od 20.00 hodin prosloví P. Mgr. Václav Vacek farář v Letohradu. Součástí programu bude i představení nové knihy rozhovorů Josefa Beránka s Václavem Vackem: „Měl jsem štěstí na lidi“.

10. – 11. 11.

U příležitosti výročí událostí listopadu 1989 pořádá 10. a 11. listopadu Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov ve spolupráci s Děkanstvím Broumov a Městem Broumov konferenci, jejíž téma zní „Je naše demokracie dostatečně diskusí? Aneb čtvrtstoletí ve škole demokracie“. Diskutovat budou kardinál Miloslav Vlk, Alexandr Vondra, Roman Joch, biskupka Jana Šilerová. Více na www.klasterbroumov.cz.

11. 11.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 9.30 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého sloužit ekumenickou bohoslužbu u příležitosti Dne válečných veteránů.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 11.00 hodin zúčastní na Vítkově pietního aktu u příležitosti Dne válečných veteránů.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP odhalí v 16.00 hodin ve Vlkovci (část obce Chocerady v okrese Benešov) pomník obětem 1. světové války.

Biskup Václav Malý bude od 19.00 hodin hlavním hostem besedy v  Centru Skleněná Louka v Brně.

12. 11.

Husitská teologická fakulta UK pořádá od 10.00 hodin ve velké aule seminář „Monoteismus, násilí a nenásilnost“.

Centrum Dominikánská 8 pořádá od 19.30 hodin v klášteře dominikánů u sv. Jiljí (vchod Jilská 7a) v rámci knižního salónu Krystalu OP debatu nad knihou Charlese Journeta „O posledních věcech“. Moderuje fr. Benedikt Mohelník OP. Více na www.dominikanska8.cz.

13. 11.

Centrum Dominikánská 8 zve na představení nového čísla revue Salve, jehož tématem je 25 let svobody. Večer se koná od 19.30 hodin v klášteře dominikánů u sv. Jiljí (vchod Jilská 7a). Více na www.dominikanska8.cz.

13. a 14. 11.

V Praze se koná první česká konference o dětské paliativní péči. Registrovat se lze na stránkách konference www.detsky-hospic.cz, kde jsou rovněž uvedeny informace k programu konference.

13. – 16. 11.

Do České republiky přijíždí na návštěvu kardinál Pietro Parolin, vatikánský státní sekretář.

14. 11.

U příležitosti Mezinárodního dne předčasně narozených dětí, se koná od 16.00 hodin mše svatá za děti, které přišly předčasně na svět, za jejich maminky, rodiče i všechny, kteří jim pomáhají. Mši svatou bude v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě sloužit P. Prokop Brož, děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Akci pod záštitou Vyšehradské kapituly organizují rodiče dětí s perinatální zátěží. Více na www.sancedetem.cz.

15. 11.

Od 10.30 hodin se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha koná mše svatá, během níž budou lidé děkovat za 25 let svobody. Bohoslužbu bude sloužit kardinál Pietro Parolin, vatikánský státní sekretář, který do Prahy přijíždí na pozvání kardinála Dominika Duky. Předprogram slova a písní o sv. Anežce začíná ve svatovítské katedrále v 10.00 hodin. Od 12.00 hodin následuje přátelské setkání na Hradčanském náměstí, kde bude připomenuta atmosféra listopadu 1989.

Od 9.00 hodin se koná setkání ministrantů pražské arcidiecéze. Setkání je připravováno ve spolupráci se seminaristy. Více na www.apha.cz/aktuality-ministranti.

16. 11.

Kardinál Pietro Parolin, vatikánský státní sekretář, bude spolu s pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou OP od 10.00 hodin sloužit mši svatou v kostele sv. Anežky v Praze-Spořilov.

Na základě rozhodnutí České biskupské konference se tuto neděli slaví Den Bible ve všech farnostech českých i moravských diecézí. Koná se rovněž sbírka pro České katolické biblické dílo a Českou biblickou společnost.

17. 11.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 19.30 hodin v Rudolfinu zúčastní Koncertu ke dni studentstva.

18. 11.

V rámci „Varhanních nešpor maltézských rytířů“ se v řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně od 17.00 hodin koná devátý koncert cyklu duchovní hudby Laudate Dominum omnes gentes. Na programu budou díla F. I. Tůmy: Lytaniae Lauretanae, Missa in B, Vespere Breves de Confessote in C, Stabat Mater.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se od 18.00 hodin zúčastní v německém Schönsee diskuze na téma „25 let od pádu železné opony“, kterou pořádá biskupství Regensburg.

20. 11.

Centrum Dominikánská 8 pořádá od 19.30 hodin v klášteře dominikánů u sv. Jiljí (vchod Jilská 7a) čtvrté rozpravy, nazvané „Kdo není s námi…“ Diskutovat se bude o tom, kdo vlastně patří do církve. Více na www.dominikanska8.cz.

21. 11.

Na pražském arcibiskupství (Hradčanské náměstí 16, Hradčany) se od 13.00 hodin koná mezinárodní konference na téma „Katedrála v době probouzení národů - sv. Petr v Kolíně nad Rýnem a sv. Vít v Praze“. Jedná se již o čtvrtou konferenci na téma katedrály. Hlavním hostem bude letos kardinál Meisner z Kolína nad Rýnem.

21. – 23. 11.

V Praze se koná regionální konference Evropské unie seniorů, na kterou převzal záštitu pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. V sobotu 22. listopadu v 18.00 hodin v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha pražský arcibiskup požehná kámen z benediktinského kláštera v pražských Emauzích určený pro památník při budovaném Středisku míru v polské Osvětimi.

22. 11.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 11.00 hodin v Hradci Králové sloužit slavnostní mši svatou při příležitosti výročí diecéze. Více na www.bihk.cz.

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude emeritní arcibiskup kolínský kardinál Joachim Meisner sloužit od 18.00 hodin mši svatou ke cti sv. Cecilie.

Arcidiecézní charita Praha vybízí k podpoře Národní potravinové sbírky 2014. Druhý ročník proběhne ve dvou supermarketech v Praze: v Tescu na Národní třídě a v Kauflandu u Palmovky. Více na www.praha.charita.cz.

22. – 24. 11.

Biskup Václav Malý navštíví krajany v Londýně.

23. 11.

Emeritní arcibiskup kolínský kardinál Joachim Meisner a pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP společně při mši svaté, která v chrámu sv. Bartoloměje začne v 10.00 hodin, požehnají nové zvony.

Farní charita Žižkov pořádá benefiční koncert pro Strom splněných přání od 18.00 hodin v kostele sv. Prokopa v Praze 3-Žižkově - výběr z opery Giuseppa Verdiho/Jana z Arcu.

24. – 26. 11.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se v Římě zúčastní plenárního zasedání Kongregace pro zasvěcený život.

25. 11.

U příležitosti svátku sv. Kateřiny se od 16.00 hodin koná koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2. Účinkují: Štěpánka Heřmánková – soprán, Collegium pražských trubačů, František Šťastný – varhanní positiv. Na programu díla J. S. Bacha, jeho současníků a následovníků.

27. 11.

Centrum Dominikánská 8 pořádá od 19.30 hodin v klášteře dominikánů u sv. Jiljí (vchod Jilská 7a) literární večer nazvaný „Já doufám v Tebe“, sestavený z úryvků dopisů Milady Horákové a Růženy Vackové. Připravují jej Pavla Sovová a Irena Pulicarová. Více na www.dominikanska8.cz.

28. 11.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 18.00 hodin sloužit na Karlštejně tradiční rekviem za Karla IV.

28. - 30. 11.

V rámci pětistého výročí narození sv. Terezie od Ježíše pořádá Klášter bosých karmelitánů ve Slaném rekolekci pro mladé s názvem „Duchovní život jako cesta k objevování vlastní důstojnosti“. Rekolekce vede P. Jan Poříz OCD. Více na www.klasterslany.cz.

Arcibiskupský seminář v Praze zve mladé muže ve věku od 15 do 30 let na adventní duchovní obnovu Tammím, která se koná ve dnech 28. - 30. listopadu 2014. Tématem letošního adventního setkání bude synovství. Je třeba se přihlásit do 24. listopadu. Více na www.tammim.spolco.cz, www.arcs.cuni.cz.

30. 11. – 4. 12.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude pobývat na pracovní návštěvě ve Francii.

TENTO PŘEHLED JE VÝHLEDOVÝ A JE AKTUÁLNÍ V DOBĚ PUBLIKOVÁNÍ. ZMĚNA VYHRAZENA.

Kontakt

P. Vojtěch Novák

fara.rakovnik@email.cz

Žižkovo nám. 189
Rakovník 269 01

+420 737 211 101
+420 313 512 274

č.ú.: 540034359/0800 - ČS

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode