Významné události a výročí - únor 2014

29.01.2014 20:52

Významné události a výročí - únor 2014

Převzato z: apha.cz

 

 

1. 2.

Ke společnému slavení svátku Uvedení Páně do chrámu zve pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP všechny řeholníky, řeholnice a zasvěcené osoby působící v arcidiecézi pražské. Mše svatá začíná v 10.00 hodin obřadem žehnání svící v kapitulním kostele Všech svatých na Pražském hradě, odkud se půjde průvodem do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

 

2. 2.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 10.00 hodin ve Freiburku im Breisgau hlavním celebrantem a kazatelem při slavnostní mši svaté při příležitosti 75. výročí provincie dominikánů.

V roce 1869 se narodil P. Josef Štemberka, lidický farář a arcibiskupský notář, který byl v roce 1942 zastřelen spolu s ostatními lidickými muži.

 

4. 2.

V sakristii kostela Nejsvětějšího Salvátora se po mši svaté koná od 20.00 hodin debata s představením knihy „Nadšení a pochybnost I / Nové umění ve starém kostele“ za přítomnosti jejího autora Friedhelma Mennekese SJ, Tomáše Halíka a Norberta Schmidta. Den nato, 5. února, přednese prof. Mennekes v barokním refektáři dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze od 19.30 hodin přednáška. Více na https://ctu-uk.cz.

 

5. 2.

Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Jabok pořádá od 10.00 do 14.00 hodin den otevřených dveří. Zájemci si za asistence studentů prohlédnou celou školu. Více na www.jabok.cz.

V rámci cyklu "Večery u kapucínů" proběhne od 19.00 hodin další z benefičních koncertů, které se pravidelně konají v historickém refektáři kapucínského kláštera v Praze na Hradčanech (Loretánské nám. 6a). S programem nazvaným "Zazvonit v uchu, duši" vystoupí písničkářka z Valašského Meziříčí Lucie Redlová. Více na www.veceryukapucinu.cz.

 

6. 2.

Nakladatelství Paulínky zve od 17.00 hodin do knihkupectví Paulínky (Jungmannovo nám. 18, Praha 1) na prezentaci papežské exhortace o hlásání evangelia v současném světě Evangelii gaudium (Radost evangelia). O svůj pohled na exhortaci se podělí biskup Václav Malý a evangelický kazatel Zdeněk Susa. Více na www.paulinky.cz.

Centrum Dominikánská 8 pořádá od 19.30 hodin v barokním refektáři dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze (vchod Jilská 7a) debatu s názvem „Srdce klášterů“. Diskutovat budou autoři dvou knih a dvou zcela rozdílných pohledů na to, co je to klášter – Alena Ježková (autorka knihy Tichá srdce) a Dom Samuel (autor knihy Celým srdcem). Více na www.dominikanska8.cz.

 

Arcibiskupství pražské ve spolupráci s pražskou farností sv. Jakuba Staršího pořádá v Clarion Congress Hotelu Prague (Freyova 33, Praha 9) od 19.30 hodin benefiční koncert Hradišťanu Jiřího Pavlici. Výtěžek koncertu podpoří výstavbu nového farního centra v Praze-Petrovicích.

 

6. – 9. 2.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se zúčastní Zimních olympijských her v Soči. V českém centru požehná celé naší výpravě a v kostele sv. Šimona Judy v Soči bude pro české účastníky sloužit mši svatou.

 

7. 2.

Duchovní obnova s Komunitou Blahoslavenství začíná v pátek 7. února. Duchovním slovem bude provázet P. Vojtěch Koukal a s. Veronika Barátová. Více na www.blahoslavenstvi.cz.

 

9. 2.

Farnost u kostela Nejsvětější Srdce Páně pořádá od 16.00 hodin přednášku Jana Stříbrného „Martyrologium české církve 20. století“ s následnou diskuzí. Více na www.srdcepane.cz.

Farnost Lhotka zve na přednášku JUDr. Cyrila Svobody „Církevní restituce - cesta k bohatství, nebo chudobě?“, která začíná v 16.30 hodin v kostele P. Marie Královny míru (Ve Lhotce 36). Více na www.lhoteckafarnost.cz.

 

V roce 994 zemřela ctihodná Mlada Přemyslovna, dcera knížete Boleslava I. a první abatyše kláštera sv. Jiří, která v letech 965 až 967 vedla v Římě jednání s papežem o založení pražského biskupství.

 

11. – 18. 2.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP spolu s pomocnými biskupy pražské arcidiecéze podnikne cestu do Říma. Návštěva Ad limina apostolorum bude prvním společným oficiálním setkáním biskupů s papežem Františkem. Více na https://tisk.cirkev.cz.

 

11. 2.

U příležitosti Světového dne nemocných se v kostele sv. Karla Boromejského (Vlašská 36, Praha 1) od 10.00 hodin koná celodenní adorace, během níž je možné přistupovat ke svátosti smíření a nemocných. V 15.00 hodin bude sloužena mše svatá.

 

Komunita Chemin Neuf pořádá klasický seminář podle Ernsta Sieverse „Život v duchu“. Jde o formu duchovní obnovy, která během dvanácti setkání prochází základní rozhodnutí se pro Boha, vyznání víry a odvahu žít s Bohem. Setkání budou probíhat od 11. února 2014 vždy od 19:00 v kostele sv. Bartoloměje, Bartolomějská ulice, Praha 1. Více na www.chemin-neuf.cz.

 

12. 2.

Centrum Dominikánská 8 pořádá od 19.30 hodin v barokním refektáři dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze (vchod Jilská 7a) debatu o „Výkladu Vyznání víry a Desatera“ Tomáše Akvinského, díla, které není určeno filosofům, ale prostým věřícím. Více na www.dominikanska8.cz.

 

15. 2.

V rámci památky svatého Valentina se na pražském Vyšehradě koná Pouť snoubenců. Na programu bude celodenní rekolekce pro předem přihlášené snoubence od 9.00 do 15.00 hodin a poutní mše svatá od 15.30 hodin ve vyšehradské bazilice sv. Petra a Pavla. Více na www.manzelstvi.cz.

Farnost Uhlířské Janovice zve na pouť do zásmuckého kláštera sv. Františka, která začíná ve 12.00 hodin u kostela v Drahobudicích. V 15.00 hodin bude v klášterním kostele slavena mše svatá. Více na www.farnostjanovice.cz.

 

18. 2.

V rámci „Varhanních nešpor maltézských rytířů“ uspořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu v řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici v Praze 1 – Malé Straně druhý koncert cyklu duchovní hudby Laudate Dominum omnes gentes od 17.00 hodin. Na programu budou díla G. P. Telemanna, J. S. Bacha, D. Cimarosy a varhanní improvizace.

 

19. 2.

Akademická duchovní správa ČVUT pořádá po mši svaté v kostele sv. Bartoloměje, která začíná ve 20.00 hodin, komponovaný večer věnovaný studentu Janu Palachovi, od jehož oběti uplynulo v lednu 45 roků. Více na https://ads.cvut.cz.

 

23. 2.

Ve farnostech pražské arcidiecéze se bude při nedělních bohoslužbách konat sbírka „Svatopetrský haléř“.

 

27. 2.

V rámci ekumenické bohoslužby budou od 17.00 hodin slavnostně vysláni nemocniční kaplani. Bude tak naplněna Dohoda o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode