Významné události a výročí - září 2014

30.08.2014 12:03

Významné události a výročí - září 2014

Převzato z: apha.cz

1. 9.

 

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP zahájí letošní školní rok na Základní škole ve Spáleném Poříčí.

3. 9.

 

V pořadí 43. benefice v rámci cyklu "Večery u kapucínů" proběhne od 19.00 hodin. Během večera vystoupí s americkými spirituály Inernational A Cappella Group Let's Go! Vybrané prostředky podpoří Léčebné a rehabilitační středisko Chvaly, o. p. s., jehož cílem je navracet osoby postižené onemocněním mozku či seniory postižené úrazem pomocí ucelené rehabilitace zpět do života. Více na www.veceryukapucinu.cz.

5. 9.

 

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP otevře v Mladotově domě na Pražském hradě výstavu s názvem "Šlechtická poselství". Více na www.mekapha.cz.

6. 9.

 

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se zúčastní „muklovské pouti“ na Svatý Hostýn, kterou každoročně pořádá Konfederace politických vězňů ČR. Mši svatou bude v bazilice Panny Marie Hostýnské sloužit od 10.00 hodin.

V 10.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze přijme vkládáním rukou a modlitbou pomocného biskupa pražského Mons. Václava Malého jáhenské svěcení bohoslovec pražské arcidiecéze Petr Havlík.

 

Bratři františkáni zvou do Hájku u Prahy na 11.00 hodinu, kdy se bude konat hlavní pouť k svátku Narození Panny Marie. Celebruje P. Vianney Dohnal OFM. Více na www.hajek.ofm.cz.

 

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP odhalí v 17.00 hodin na budově bývalé Odborné hospodářské škole v Polné pamětní desku, P. Josefu Toufarovi, který zdejší školu navštěvoval před nastoupením do gymnázia v Německém (dnešním Havlíčkově) Brodě. Více na www.farnostpolna.cz.

 

7. 9.

 

V 18.00 hodin bude v poutním areálu Panny Marie Vítězné na Bílé hoře v rámci ekumenické bohoslužby, které bude předsedat Roman Mazur, pražský senior Českobratrské církve evangelické Václav Malý, pomocný biskup pražský, zahájen kulturní a ekumenický projekt „Bílá Hora 2014“. Bude představena nová umělecká úprava hrobu, kde spolu leží vítězové i poražení osudové bitvy na Bílé Hoře. Více na https://ctu-uk.cz.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se v Hradci Králové zúčastní leteckého dne CIAF.

 

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 15.00 hodin sloužit mši svatou při příležitosti výročí posvěcení kostela sv. Jiljí v Nymburce. Více na https://nymburk.farnost.cz.

 

Svěcení na trvalého jáhna z rukou biskupa Karla Herbsta přijme v 9.30 hodin v Lysé nad Labem v kostele Narození sv. Jana Křtitele Alois Zoubek.

 

11. 9.

 

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP navštíví nově otevřené muzeum betlémů v Třebechovicích pod Orebem.

13. 9.

 

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP požehná v Průhonicích hasičský vůz.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude Žarošicích sloužit od 18.00 hodin mši svatou v rámci hlavní pouti o Zlaté sobotě. Více na www.zarosice.estranky.cz.

 

14. 9.

 

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 16.00 hodin hlavním celebrantem a kazatelem mše svaté při pouti k ostatkům sv. Kříže v Lublinu.

Svěcení na trvalého jáhna z rukou biskupa Karla Herbsta přijme v 11.00 hodin v kostele sv. Ludmily v Praze na Vinohradech Pavel Křížek.

V roce 1924 se narodil Mons. Jaroslav Škarvada, titulární biskup litomyšlský a pomocný biskup pražský, koordinátor duchovní služby českých krajanů.

 

16. 9.

 

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP zasadí ve 14.30 hodin lípu v areálu Jedličkova ústavu.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude od 18.00 hodin sloužit mši svatou ke cti sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě.

 

17. 9.

 

V rámci kulturního a ekumenického projektu „Bílá Hora 2014“ se od 19.30 hodin koná interaktivní přednáška a komentovaná prohlídka poutního areálu Panny Marie Vítězné na Bílé hoře. Marie Nechvátalové zvolila téma „Nová politická interpretace výmaleb bělohorského kostela“. Více na https://ctu-uk.cz.

Již dvacátédruhé setkání bývalých příslušníků pomocných technických praporů se bude konat v Zaječově - Svaté Dobrotivé u Hořovic. Celý program tradičně zahajuje mše svatá, kterou bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP sloužit od 9.30 hodin v kostele Panny Marie a sv. Benigny.

 

20. 9.

 

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP bude sloužit od 14.00 hodin mši svatou na samém vrcholu hory Blaník.

Římskokatolická farnost Beroun a Sdružení sv. Ludmily na Tetíně zve na pouť ke sv. Ludmile na Tetín. Poutní mši ke sv. Ludmile celebruje generální vikář arcidiecéze pražské Mons. Michael Slavík. Následuje prohlídka kostelů, divadelní představení pro děti a koncert. Více na https://ludmila-tetin.cz.

 

21. 9.

 

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP se zúčastní pouti ke sv. Ludmile na Levý Hradec. Mši svatou na louce před kostelem bude sloužit od 10.00 hodin.

21. - 24. 9.

Arcibiskupství pražské pořádá konferenci o Latinské Americe.

23. 9.

 

V rámci „Varhanních nešpor maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty a Společnost pro duchovní hudbu za podpory Městské části Praha 1 v řádovém kostele Panny Marie Pod řetězem v Lázeňské ulici sedmý koncert cyklu duchovní hudby „Laudate Dominum omnes gentes“ od 18 hodin. Na programu budou díla A. Dvořáka, F. V. Habermanna, P. Kopeckého a F. Fialy.

26. 9.

 

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP předá „Kulturní cenu Karla IV.“, kterou každoročně uděluje Kulturní spolek Cáchy-Praha. Slavnostní předání se výjimečně koná v Praze v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově. Více na www.aachen-prag.de.

26. 9. – 7. 10.

 

Biskup Václav Malý navštíví krajanské komunity v Kanadě.

27. 9.

 

V předvečer svátku sv. Václava se v okamžik převozu relikvií sv. Václava z Prahy do Staré Boleslavi uskuteční od 18.00 hodin ve všech farnostech v zemi „modlitební most za český národ“, který bude provázet vyzvánění zvonů. Relikvie budou v basilice sv. Václava uvítány v 19.50 hodin. Od 20.00 hodin začíná slavnostní svatováclavský koncert a nešpory.

Od 17.00 hodin začíná na Václavském náměstí pod sochou sv. Václava Svatováclavské duchovní zastavení.

 

Na Budči se koná poutní mše svatá od 10.30 hodin.

 

V rámci Cesty sedmi kostelů se koná pouť do kostela sv. Václava v Horních Krutech (farnost Uhlířské Janovice). Poutníci vycházejí ze Skvrňova ve 13.00 hodin.

 

28. 9.

 

Slavnostní mše svatá ke cti sv. Václava, kterou vrcholí Národní svatováclavská pouť do Staré Boleslavi, začíná v 10.00 hodin na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi. Hlavním celebrantem bude olomoucký arcibiskup Jan Graubner, kazatel kardinál Dominik Duka OP. Korunovaci Palladia vykoná apoštolský nuncius Giuseppe Leanza. Po celý den bude ve všech chrámech ve Staré Boleslavi probíhat duchovní a kulturní program. Od 12.00 hodin začíná hudební a divadelní programy na koncertních pódiích. Více na www.staraboleslav.com.

Od 12.00 hodin zve farní charita Stodůlky a místní farnost na Jarmareční kreace pro rodinu aneb Svatováclavský jarmark podruhé, který se ve spolupráci s MČ Praha 13 bude konat na Slunečním náměstí. Více na https://stodulky.charita.cz.

Kontakt

P. Vojtěch Novák

fara.rakovnik@email.cz

Žižkovo nám. 189
Rakovník 269 01

+420 737 211 101
+420 313 512 274

č.ú.: 540034359/0800 - ČS

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode