Zasedání Rady evropských biskupských konferencí

26.03.2014 21:14

Zasedání Rady evropských biskupských konferencí

Převzato z: radiovaticana.cz

Tirana. Co je ve skutečnosti radost ze života, tak zní motto doprovázející setkání komisí pro katecheze, školy a univerzity působící v rámci Rady evropských biskupských konferencí (CCEE). Setkání dnes skončilo v hlavním městě Albánie. Hovořilo se mimo jiné o stavu akademické pastorace v různých kulturních kontextech. Účastníci se snažili najít odpověď na otázku, jak hlásat Krista v post-ateistické společnosti, jakou je Albánie.
„Když jsme plánovali toto setkání, chtěli jsme především upozornit na hodnotu života tolik ohroženého současnou kulturou,“ říká vedoucí komise, arcibiskup Marek Jędraszewski:

Je to kultura, kterou Jan Pavel II. často nazýval kulturou smrti. Projevuje se vyhasnutím naděje, ale také v konkrétních tragických věcech jako jsou interrupce, eutanázie a zacházení s životem jako s předmětem, jako v případě metody in vitro nebo v nových genderových ideologiích. V Albánii se pokoušíme na tyto věci pohlédnout ještě hlouběji v duchu evangelia, které jako jediné dává člověku naději a zároveň s sebou nese také vnitřní pokoj a radost. Tato konference je proniknutá duchem, který hlásá papež František v exhortaci Evangelii gaudium. Nejde totiž pouze o život o sobě, i když je samozřejmě základem naší existence. Jde o to porozumět, že tím, kdo dává naději a plnou pravdu o životě, je Ježíš Kristus. Toto vědomí dává radost, o níž se máme dělit s ostatními a radost z hlásání evangelia.
– říká arcibiskup Jędraszewski.

(job)

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode