Životopis Benedikta XVI.

09.01.2010 11:57

 

Životopis Benedikta XVI. 

 
 
Joseph Ratzinger se narodil 16. dubna 1927 v Marktl am Inn, v pasovské diecézi. Kněžské svěcení přijal 29. června 1951. Z roku 1953 je jeho disertační práce Lid a dům Boží v Augustinově učení o církvi. O čtyři roky později se habilitoval prací Teologie dějin sv. Bonaventury. Přednášel dogmatiku a fundamentální teologii nejprve ve Freisingu, poté byl profesorem v Bonnu (1959-1969), v Münsteru (1963-1966), v Tübingen (1966-1969) a nakonec v Řezně, kde se stal řádným profesorem dogmatiky a historie dogmatu a vice-prezidentem university. Z jeho ranějších prací vyvolal velkou pozornost zejména Úvod do křesťanství, sbírka přednášek o apoštolském vyznání víry, publikovaná v roce 1968, a dále Dogma a zjevení, antologie textů, kázání a reflexí, vydaná r. 1973. S velkým ohlasem se setkala také jeho promluva v Bavorské katolické akademii na téma Proč jsem ještě v církvi?, ve které mimo jiné řekl: "Křesťany můžeme být jedině v církvi, nikoli vedle církve." Roku 1985 vyšla jeho Zpráva o víře a z roku 1996 je kniha Sůl země. 24. března 1977 jej Pavel VI. jmenoval arcibiskupem metropolitou v Mnichově a Freisingu. Krátce na to byl při konsistoři 27. června povolán do kardinálského kolegia, jeho prvním titulem byla bazilika S. Maria Consolatrice al Tiburtino, od 5. dubna 1993 pak byl titulářem ve Velletri-Segni a od 30. listopadu 2002 - z titulu děkana kardinálského kolegia - v Ostii. 25. listopadu 1981 jej papež Jan Pavel II. pověřil vedením Kongregace pro nauku víry. S tímto úřadem se automaticky pojí předsednictví Papežské biblické komise a Mezinárodní teologické komise. Dne 6. listopadu 1998 byl zvolen místoděkanem kardinálského kolegia a 30. listopadu 2002 Jan Pavel II. potvrdil volbu kardinálů biskupů, kteří jej vybrali do čela kardinálského sboru. Kardinál Ratzinger byl předsedou Komise pro přípravu Katechismu katolické církve. Po šesti letech práce (1986-1992) mohl nový katechismus představit Svatému otci. V roce 1980 byl relátorem V. Generálního shromáždění biskupské synody s tématem "Úkoly křesťanské rodiny v současném světě". O tři roky později byl hlavním delegátem Synodního shromáždění o "Smíření a pokání v poslání církve". Do své volby na Petrův stolec byl členem Rady II. sekce Státního sekretariátu, dále kongregací pro východní církve, pro liturgii a svátosti, pro biskupy, pro evangelizaci národů a pro katolickou výchovu; též papežských rad pro jednotu křesťanů a pro kulturu a papežských komisí pro Latinskou Ameriku a "Ecclesia Dei". Zájemci o dílo Josepha Ratzingera - papeže Benedikta XVI. mají k dispozici řadu jeho titulů přeložených do češtiny, včetně klíčových prací Úvod do křesťanství a Ježíš Nazaretský nebo encyklik Deus caritas est, Spe salvi a Caritas in veritate i dalších významných dokumentů. Během čtyř let svého dosavadního pontifikátu papež Benedikt XVI. vykonal patnáct cest po Itálii a dvanáct cest zahraničních.
 
 
 
Papež, římský biskup a nástupce svatého Petra, "je trvalý a viditelný zdroj a základ jednoty biskupů i celého množství věřících". "Římský biskup ze svého úřadu Kristova náměstka a pastýře celé církve má totiž nad církví plnou, nejvyšší a všeobecnou pravomoc a je oprávněn ji vždycky svobodně uplatňovat." Zároveň je papež hlavou státu Vatikán v centru Říma. Zahraniční cesty papeže proto vždy spojují pastorační návštěvu dané země s návštěvou státní. 
 
 
Papež v průhledu
Papež v průhledu
 
 
Papežská návštěva 2009
 
 
Současným, již 265. papežem je Benedikt XVI., občanským jménem Joseph Ratzinger. Zvolen byl dne 19. dubna 2005. Předchůdcem Benedikta XVI. byl v letech 1978-2005 Jan Pavel II., vl. jménem Karol Wojtyła. Během svého pontifikátu navštívil třikrát i naši zemi. 
 
Papež Benedikt XVI. nás navštívil ve dnech 26. - 28. 9. 2009, kdy navštívil Brno, Prahu a Starou Boleslav. 
 
 
 
 
 
 
Pěkné je i video s ukázkami ze mše ve Staré Boleslavi. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uPGk1D7YXB8  

 
 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode