Kardinální ctnosti

Kardinální ctnosti, někdy též základní ctnosti (lat. cardinalis – hlavní) jsou v křesťanství čtyři lidské ctnosti, kolem nichž jsou ostatní seskupeny – každá ctnost v sobě tyto čtyři určitým způsobem obsahuje. 
 
Jedná se o 
 
moudrost - prudentia 
 
spravedlnost - iustitia 
 
statečnost - fortitudo 
 
mírnost - temperantia
 
 Tato myšlenka se nachází již ve starém Řecku, např. u Aristotela. Na křesťanské půdě ji dále rozpracovává např. sv. Tomáš Akvinský. Oslava těchto čtyř ctností (i pod jinými jmény) se nachází i v Bibli, např.: „A miluje-li kdo spravedlnost, jejím dílem jsou ctnosti; ona vyučuje rozvaze a rozumnosti, spravedlnosti a statečnosti...“ 
 
Tyto kardinální ctnosti pak v posledku vycházejí z tzv. božských (teologálních) ctností, jimiž jsou 
 
víra 
 
naděje 
 
 
láska 
 
Jejich původem, důvodem i předmětem je pak samotný Bůh, který je jako milost daruje do duše věřících, aby byli uschopněni k ctnostnému životu. Z toho důvodu jsou někdy též nazývány jako vlité ctnosti. 
 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode