Křížová cesta

 

Je to zpodobení utrpení Krista na poslední jeho cestě z domu Pilátova až na horu Kalvárii (Golgota).
Nejčastěji vede pod širým nebem do kopce a má obvykle čtrnáct zastavení, jež jsou vyznačena výjevy z poslední cesty a Umučení Páně. Na kopci na nejvyšším místě se nalézá kříž nebo bazilika s Božím hrobem.
Bývá často vyobrazena v kostele. Na Velký pátek (a v jiné dny příležitostně) se na křížové cestě konávají pobožnosti.
 
 
1.  zastavení - Pán Ježíš je vydán na smrt
 
2.  zastavení - Pán Ježíš na sebe bere kříž
 
3.  zastavení - Pán Ježíš padá poprvé pod křížem
 
4.  zastavení - Pán Ježíš potkává svou Matku
 
5.  zastavení - Šimon pomáhá Pánu Ježíši nést kříž
 
6.  zastavení - Veronika podává Pánu Ježíši roušku
 
7.  zastavení - Pán Ježíš padá podruhé
 
8.  zastavení - Pán Ježíš napomíná plačící ženy
 
9.  zastavení - Pán Ježíš padá potřetí
 
10. zastavení - Pána Ježíše zbavili roucha
 
11. zastavení - Pána Ježíše přibíjejí na kříž
 
12. zastavení - Pán Ježíš umírá na kříži
 
13. zastavení - Tělo Pána Ježíše položili Matce na klín
 
14. zastavení - Tělo Pána Ježíše položili do hrobu
 
 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode