Sedm hlavních hříchů

 

1. Pýcha (latinsky superbia)

 
Též povýšenost, namyšlenost, vzpupnost.  
 
Nejvážnější ze všech smrtelných hříchů a také ten, z kterého pocházejí hříchy ostatní. Je definován jako touha po vyšší atraktivitě a důležitosti, než mají ostatní. Slovo pýcha se dá také vyjádřit jako: nadutost, domýšlivost, vyvýšenost, přehnaná sebeúcta, nerozumná nadřazenost díky kráse, bohatství, postavení ve společnosti nebo nadání. Pýcha se projevuje nadřazeným chováním. Jedná se o stav srdce. Opakem pýchy je pokora.
 
 
2. Lakomství (latinsky avaritia)
 
 
Chamtivost.
 
Též lakota. Vyznačuje se touhou získávání co největšího majetku a realizováním této touhy. Opakem lakomství je štědrost. 
 
 
3. Závist (latinsky invidia)
 
Tento hřích je charakterizován jako nezkrotná touha po majetku, kterým disponuje někdo jiný. Opakem závisti je přejícnost. 
 
 
4. Hněv (latinsky ira)
 
Zlost, vztek.
 
Hněv se projevuje nekontrolovatelnými pocity zlosti a nenávisti vůči jiné osobě. Opakem hněvu je mírumilovnost. 
 
 
5. Smilstvo (latinsky luxuria)
 
 
Chtíč, zvrhlost.  
 
Tento hřích označuje jakoukoliv přemrštěnou touhu po sexuálním uspokojení, nezvládaný chtíč a zvrhlost. Rozumí se jím také pohlavní styk mimo manželství. Opakem je cudnost. 
 
 
6. Nestřídmost (latinsky gula)
 
 
Obžérství.
 
Přespřílišné požívání nápojů i potravin. Přejídání. Protějškem je střídmost. 
 
 
7. Lenost (latinsky acedia)
 
Též zahálčivost. Lenost se u hříšníka projevuje tak, že odmítá využívat potenciál svých schopností. Opakem je činorodost. 
 
 

 

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode