Benedikt XVI.: Šťastný nový rok všem!

01.01.2013 19:35

Benedikt XVI.: Šťastný nový rok všem!

Převzato z: www.radiovaticana.cz

Vatikán. Na Svatopetrském náměstí i na přilehlém náměstí Pia XII. se dnes v poledne sešlo přibližně 50 tisíc lidí, aby si vyslechli papežovu sváteční promluvu. Svatý otec nejprve popřál všem šťastný nový rok a potom řekl:

Bůh nám ukázal svou jasnou tvář. Zpočátku velice skromně, ve skrytu; v Betlémě byli svědky tohoto zjevení pouze Maria s Josefem a několik pastýřů, ale postupně jako když slunce přejde od svítání k polednímu jasu, Kristovo světlo vzrostlo a všude se rozšířilo. Už během krátké doby svého pozemského života ukázal Ježíš Kristus Boží tvář Svaté zemi, a potom prostřednictvím církve oživené Jeho Duchem, rozšířil evangelium pokoje na všechny národy. „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, ve kterých má zalíbení“ (Lk 2,14) – zpívali andělé o Narození Páně, a tak zpívají křesťané pod každým nebem. Zpěv, který ze srdcí a rtů přechází do konkrétních gest ve skutcích lásky, jež vytvářejí dialog, porozumění a smíření.

Proto osm dní po Vánocích, kdy církev jako Matka Boží, Panna Maria, ukazuje světu novorozeného Ježíše, Knížete pokoje, slavíme Světový den míru. Ano, toto Dítě, které je Slovem Boha, jenž se stal tělem, přineslo lidem pokoj, který svět nemůže dát (srov. Jan 14,27). Jeho posláním je zbourat „přehradu nepřátelství“ (srov. Ef 2,14). A když na břehu Galilejského jezera vyhlašuje svá „blahoslavenství“, je mezi nimi také to, které praví: «Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny» (Mt 5,9). Kdo jsou tvůrci pokoje? Jsou to všichni, kdo se den za dnem snaží přemáhat zlo dobrem: silou pravdy, zbraněmi modlitby a odpuštění, poctivou a dobře odvedenou prací, vědeckým bádáním ve službách životu, skutky tělesného a duchovního milosrdenství. Tvůrci pokoje jsou mnozí a nedělají povyk. Jako kvas v těstu umožňují lidstvu, aby rostlo podle Božího plánu.

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy Benedikta XVI. před Angelus ZDE(mig)

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode