Římskokatolická církev

         

 Základní pravdy víry

Bůh je jeden.
Bůh je nejvýš spravedlivý.
Jsou tři božské osoby: Otec, Syn a Duch svatý.
Bůh Syn se stal člověkem, aby nás svou smrtí na kříži vykoupil a navěky spasil.
Duše lidská je nesmrtelná.
Milosti Boží je k spasení nevyhnutelně potřeba.

 

 Basilika sv. Petra v Římě 

 

 Cíl člověka na Zemi 

Boha poznávat

Boha milovat

Boha ctít

Jemu sloužit

a tak se dostat do Nebe ...

 

citát

 

Pane, dej mi rozvahu, ať jsem schopen přijmout věci, jež nemohu změnit,

odvahu změnit ty, které změnit mohu

a moudrost, abych byl schopen je od sebe rozeznat.

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode