Tříkrálová sbírka

02.01.2011 23:39

 

 

Počátkem ledna 2011 opět vyjdou do ulic koledníci se zapečetěnými pokladničkami s logem Charity ČR. V celostátním měřítku půjde již o jedenáctý ročník Tříkrálové sbírky, jejíž výtěžek je tradičně určen především na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Posláním Tříkrálové sbírky je především nesení radostné zvěsti o narození Pána Ježíše, koledníci navštěvují domácnosti, aby světlo Boží lásky šířili do rodin, vztahů i duší všech lidí.

Tato sbírka se odvíjí od starobylého lidového zvyku uctívání Tří králů. Kolednickou skupinku tvoří koledníci převlečení za bájné tři krále (mudrce z východu), kteří se podle biblické tradice přišli do Betléma poklonit malému Ježíškovi. Koledníci mají úředně zapečetěnou kasičku s logem Charity ČR, vedoucí má u sebe průkazku koledníka.

Také v ulicích Rakovníka budete moci potkat skupinu tříkrálových dobrovolníků, aby oslovili veřejnost s prosbou o pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně znevýhodněným skupinám.

Podrobnější informace o Tříkrálové sbírce na www.trikralovasbirka.cz.  Zde jsou i informace o možnostech podpory Tříkrálové sbírky převodem na účet  nebo zasláním dárcovské SMS.

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode