Adventní doba

24.11.2010 22:07

1. adventní nedělí začíná nový liturgický rok. Adventní doba má dvojí ráz: je dobou přípravy na slavnost Narození Páně, v níž se připomíná první příchod Božího Syna k li­dem, narození Ježíše a zároveň dobou, kdy se touto vzpomínkou zaměřujeme i k očekávání druhého Kristova příchodu na konci časů. Z těchto dvou důvodů je advent dobou zbožného a radostného očekávání.

První adventní neděle a další dny až do 16. pro­since mají eschatologický ráz a očekáváme a rozjímáme o druhém příchodu Páně. Od 17. do 24. prosince se pak připravujeme na Narození Páně. 
 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode