Historie farnosti

 

R. 1352 plebánie, od r. 1407 děkanství, od 1. 7. 1994 farnost.
 

Matriky vedeny od r. 1625, uloženy na MěÚ Rakovník, matriky od r. 1950 uloženy ve farnosti.

 

Starší názvy: Rakona; Rakonitz.

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode