O farnosti

 

Osoba:  P. Vojtěch Novák
Funkce:  Duchovní správce, kněz, administrátor, vikář
Název farnosti:  Římskokatolická farnost Rakovník
Vikariát:  vikariát Rakovník


právní forma:    721 - Církevní organizace
datum vzniku farnosti:    1.3.1994

 

Na fotografii sestřička Ambrožka a Páter Vojtěch s obrázkem Svatého otce Benedikta XVI.

 

Farní zahrada V Hradbách - registrovaný významný krajinný prvekVýznamným krajinným prvkem byla vyhlášena již koncem roku 2008. Od té doby se její podoba změnila, pochopitelně k lepšímu. Vybudoval se přístřešek, ale také altánek v horní části. Pro děti zde byl navíc vybudován umělý svah, aby si mohly v zimě na svahu zařádit. Na vybudování tolik potřebných zídek byly získány finanční prostředky od Středočeského kraje, Městského úřadu Rakovník a také Rakony.
Zahrada se nachází uvnitř dochovaného středověkého opevnění města. V minulých letech se postupně upravovala. Nyní jedna část slouží dětem ze sousední mateřské školy, v druhé části se pořádají různé akce spojené s ekologickou výchovou. Veřejnost má možnost do zahrady nahlédnout během významných dní týkajících se ochrany přírody, jako je například Den Země, Den stromů a podobně. Na údržbě se podílejí dobrovolníci, žáci škol nebo během praxe studenti zemědělské školy. Do prostoru budou také umístěny dvě lavičky a vybudují se chodníčky z nášlapných kamenů. Dále se počítá s ozeleněním stávajících travnatých ploch, případně s terénními úpravami.

Farnost má v současné době 3 varhaníky:

- Aleš Nosek - vystudoval Konzervatoř v Českých Budějovicích, HAMU v Praze, kde získal titul BcArt., a posléze Hochschule für Musik Regensburg (HfKM), kde mu byl udělen titul Master of Music - Orgel

- sestřička Ambrožka

- Hana Staňková


 


Mapa: 

 Obce ležící na území farnosti:

Chrášťany - Nový Dvůr
Janov
Kounov
Krupá
Lišany
Lužná
Milostín
Mutějovice - Lhota pod Džbánem
Nesuchyně
Olešná
Pavlíkov - Ryšín
Rakovník

 


 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode