Kostely

09.01.2010 19:39

Kostel sv. Bartoloměje

Chrám sv. Bartoloměje.  Je dominantou celého náměstí. Stojí na východní straně náměstí, v místě kde již ve 13.století stál kostel. Do dnešní podoby byl kostel přestavěn na přelomu 15. a 16.století. Jedná se o pozdně gotickou, kamennou stavbu. Kostel je trojlodní a zařízení interiéru je velmi bohaté.             V místech dnešního chrámu stál původně románský kostel sv. Mikuláše, opevněný z rozkazu Vladislava I. roku 1119 příkopy, hradbami a valy. Po požáru byl na tom samém místě, či bezprostředně vedle, v první...
09.01.2010 19:42

Kostel Nejsvětější Trojice

      Hřbitovní komplex Kostel Nejsvětější Trojice   Tato gotická památka, jednolodní renesanční stavba s prvky pozdní gotiky, je středem rakovnického hřbitova. Kostel Nejsvětější Trojice byl vystavěn v letech 1585 – 1588 italskými staviteli. Stavitelem byl italský mistr Valentin. Jednolodní kostel je 22 m dlouhý a 9 m široký, je to renesanční stavba s prvky gotiky. Výprava kostela je barokní.     Kostel byl postupně dostavován. Roku 1594 byla zřízena osmiboká věžička, roku 1600 byl kostel prodloužen západním směrem a...
09.01.2010 19:44

Kostel sv.Jiljí

Kostel svatého Jiljí v Rakovníku   Kostel sv. Jiljí stojí v jihozápadní části města. Pro město má kostel zvláštní význam, neboť právě do míst, kde stojí, kladou pověsti počátek osídlení rakovnického údolí. P o v ě s t : Od r. 1588 město královské. Jméno města je spojeno s pověstí o chudé ženě, která žila v blízkosti kostelíka sv. Jiljí, Tato žena neměla do dát dětem k jídlu, nachytala v nedalekém potoce raky, o kterých se tvrdilo, že jejich maso je jedovaté. V domnění, že ukončí chudý život svůj i dětí raky uvařila. Po požití zjistila, že červené maso raků nejen,...
09.01.2010 19:46

Ostatní kostely ve farnosti

Kostel Nanebevzetí Panny Marie - L i š a n y             Kostel byl farním již v r. 1360. Jedná se o kamennou, omítanou stavbu, která se skládá z lodi o třech polích, k níž přiléhá na východ presbytář o jednom poli a polygonálním závěru, a na západ dvojpatrová věž. Na východ od kněžiště se nachází polygonální sakristie.          Kostel sv. Barbory - L u ž n á             Již v r. 1352 byl farním kostelem. Fara zašla v...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode